THURØ 33 KLUBBEN   
 

Træf 2008:

Foruden nedenstående aftikel om vort træf havde Fyns Amts Avis en omtale af arrengementet. Læs det her

 
http://www.faa.dk/article/75385:Sydfyn-til-soes--To-aeresmedlemmer-i-Thuroe-33-klub

Træffet i 2008

 

Efter flere dage med styggevejr, regn og blæst, lykkedes det 13 Thurø-sejlbåde at nå frem til 2008-træffet på Walsteds Baadeværft i Thurøbund ud for Svendborg onsdag den 6.  august.  Flere havde dækket sig ind ved at være enten på værftet eller i Svendborg Havn i forvejen. Andre kom sejlende i dagens løb. Middag, grill og kølige fadøl blev indtaget i tørvejr i hallen . Under middagen blev der udnævnt to æresmedlemmer af klubben, Aage Walsted og konstruktør Niels Roos.

”Vi er mange som med stor begejstring husker tilbage på vores forrige træf for to år siden, som blev tilsmilet af et helt fantastisk vejr. Træffet havde også en væsentlig betydning for etableringen af Thurø 33 klubben,” fortalte formanden for Thurø-33 Klubben Palle M. Sørensen de godt et hundrede feststemte deltagere.

”Bestyrelsen finder med ønskværdig vægt at den kan udnytte vedtægternes mulighed for at udnævne æresmedlemmer, som har gjort en særlig indsats for klubben og dens grundlag.  For  bestyrelsen har der ikke været nogen tvivl om at to personer til fulde opfylder disse krav. Aage Walsted som initiativtageren og den håndværksmæssige garant for vore Thurø-er og Niels Roos som den konstruktionsmæssigt ansvarlige,” sagde formanden.

Motivationen var lagt i hænderne på Thurø-skipper Gert Saaby, som har kendt begge modtagere gennem mange år:

 

”Gennem årerne har samlet sig så mange dejlige oplevelser her på værftet, dit livsværk, at det kan være svært at nævne dem alle. Oplevelser der alle bidrager til at karakterisere dig som mester, menneske og den perfekte håndværker,” sagde en veloplagt Gert Saaby i sin hyldesttale.

 ”Dit livsværk, et værft hvor kvalitet og kunderne altid kommer først, fik mig engang til at spørge din kone, hvornår der mon var tid til at holde ferie. Hun erindrede, dog efter en lang tænkepause, eet år, hvor bilen endelig var blevet pakket og ungerne stuvet ind. Så blev den ferietur aflyst, fordi en forbi passerende folkebåd havde behov for en mastereparation.” 

”I midten af  80’erne lavede journalisten Preben Heide et program fra værftet, hvor både du og flere af dine folk blev interview’et. Han prøvede flere gange i programmet, om han kunne få en karakteristik af mester. Det var svært. Maleren erindrede dog en situation, hvor mester kom forbi og kikkede på et nyligt stykke lakarbejde. Mester kom så med det forløsende spørgsmål: ”Er du selv tilfreds med det stykke arbejde?” – Så viste han godt, hvad klokken var slået, der skulle slibes endnu engang og lakeres!

 ”Den sjæl og stemning der er forankret i dit livsværk, værftet, og nu videregivet til Sonja, Betina og Thorvald gør, at jeg og alle andre gamle kunder føler sig næsten som medlem af familien. Der er simpelthen rart at være her, man føler sig altid velkommen og vi glæder os hver gang,” sagde
Gert Saaby.

 

Thurø’ens konstruktør Niels Roos fik ligeledes roser med i Gert Saaby’s motivation. Niels Roos var kommet sejlende langvejs fra i sin Mallemuk for at deltage i festlighederne. Niels og Gert havde truffet hinanden først på Søværnets Sergentskole, ”Her snakkede vi sejlads og både når vi runderede på Holmen, medens alle sov. Vores gøremål var bl.a. at slå timeglas. Der skulle jo være en mening  med at forstyrre vor nattesøvn med den slags militære opgaver! Jeg fornemmede allerede her, din glød og entusiasme for alt hvad der havde med både at gøre. Det har du professionelt og dygtigt dyrket lige siden,”  fortalte Gert Saaby.

 ”Du har forstået at forene arbejdsliv og hobby. Som sejler har du oplevet mere og flere steder end de fleste. Udover de nære farvande herunder  Nordsøen og Middelhavet, har du været på Falklandsøerne, USA og Grønland. Du er derfor i dag en gennemhærdet og garvet sejler. Turen fra Nuuk mod Canada i oktober måned, husker jeg, du fortalte med en tør bemærkning til sidst. Man skal ikke sejle uden at have heldet med sig engang imellem,”

 ”Du og Walsted opnåede en konstruktion, der stadig vækker beundring når man sejler ind i en hvilken som helst havn. Hun er stadig en af de kønneste sejlbåde der findes, hun er velsejlende, solid og helt uden overraskelser, når vejret bliver barskt. Tak for en køn og robust  konstruktion, ” hed det i Gert Saabys motivation for overrækkelsen af diplomet til Niels Roos.

 

Efterfølgende arrangementet på værftet var der fælles afsejling til Classic Regatta i Svendborg Havn, som havde Walsted-både som årstema. Ti Thurø-33 både gæstede Jessens Mole i Svendborg inderhavn. Over to dage blev der afviklet kapsejlads, hvor tre Thurø’er gennemførte Weber Cup’en.

Perle og Torben blev en klar vinder af kapsejladsen mens Jørgen  i Carin modtog en helt særlig pris i form af et frokostparkeringanker som nyudnævnt fynsk grundejer – et halvt hundrede meter foran målgang ud for Svendborg tog han grunden.

Træffet var Thurøklubbens tredje efter det første klubstiftende i 2006 efterfulgt af et minitræf på Flakfortet i sommeren 2007. Klubben retter en varm tak til Walsteds Baadeværft for den varme modtagelse. Deltagede både var Arn Gry, Frigg, Lunke, Carin, Caroline, Anne Kiki, Rosamunde, Freia, Nadja, Solitaire, Perle, Karin, Jou Jou II samt skipperne Walther Borstnar og Preben Guhle.

CMS med søgemaskineoptimering og ehandel