THURØ 33 KLUBBEN   
 

Vor klubstander:

Link til standeren.  - klik på teksten og standeren vises. 


Den første nye stander I alle fik tilsendt d 4.4.08 var gratis. Forhåbentligt er de blevet godt slidte i 2008.
Nye stander kan fås hos kasseren for kr. 50,00 incl. porto ved evt. forsendelse.


Lidt information hentet fra www.danskebaadejere.dk:Klubstanderen

Klubstander kan føres på alle fartøjer, der tilhører (= ejeren/ dennes stedfortræder er medlem af) den pågældende klub - uanset nationalitetsforhold - og uden hensyn til om medlemmet er om bord, når fartøjet ligger i havn eller til ankers.

Til søs bør standeren kun føres, når medlemmet er om bord.

Standeretikette
Standeretikette er blevet en kompliceret sag, hvis man vil optræde helt korrekt. Sejlere er ofte tilknyttet flere klubber eller fraktioner - for eksempel en klub, "Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer", "FTLF" eller specialklubber for ens bådtyper - og desuden er der hensynet til ejerstander, signalflag og høflighedsflag.
Det komplicerer forholdene, når det ofte begrænsede antal flagfald fordeles.

Generelt skal det fastslås, at standere helst skal sættes ved siden af hinanden i hver sit flagfald, men ofte må man træffe en anden beslutning, og synspunktet bør da være, at flag og standeres gode renommé skal bevares.

Hvor og hvornår sættes standeren
Det anses for at være særlig smukt, hvis standeren sættes på stortoppen najet til et standerspil og hejst i et særligt fald. Alternativt kan man sætte den på en fast anbragt metalpind på stortoppen, så den fungerer som vindfløj.

Forhindrer vindmåler, antenner eller andre instrumenter, at standeren føres på stortoppen, flyttes den til yderste bagbord flagfald under øverste salingshorn (spredholt). Maskindrevet fartøj uden mast fører klubstanderen som "gøs" på fast stage i skibets forstavn.
------------------------------

Mon ikke vi thurøsejlere sætter thurøklubbens stander under bagbord salling under den hjemlige klubstander, så der er plads til høflighedsflaget under styrbord salling.
Men det er nu flot med en stander i toppen af masten i stedet for al den elektronik, der typisk er placeret der.
Men så kan vi vel ikke sejle - vel?
Logo (eller sejlmærke)

Som bekendt er det Kirsten Jensen, "VOLO", der har designet vort logo (sejlmærket og standeren)
Billedet viser Kirsten præsentere logoet på generalforsamlingen i 2006.
Logoet er dog siden ændret til lidt større størrelse og en ens mørkeblå farve, for bedre at kunne ses  på vore sejl.
Klik på denne tekst og sejlmærket vises

Vi har erfaret at sejlmagerne ud fra billedet af logoet, hvor mål og farve er angivet, selv kan producere sejlmærket, således at skærefiler m.m. er unødvendigt.
Her se sejllogoet vist på Carin i Vordingborg Nordhavn.
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel