THURØ 33 KLUBBEN   
 
Gas i Fritidsbåde.
 
3.4.2003 trådte en ny ”Teknisk forskrift om F-gasanlæg og kogeapparater til sprit eller petroleum i skibe” i kraft. Den har bekendtgørelse BEK nr. 9191 af 3.4.2003.
 
Ændringen medførte bl.a., at gasflasker i skibe under 24 meter må maksimalt indeholde 11 kg gas og der må højst være 2 flasker af denne størrelse om bord (en i brug og en i reserve).
Men det er vigtigt at bemærke, at det kun er for både bygget efter 3.4.2003 eller både hvor gasinstallationen er foretaget efter samme dato og udført efter de nye regler.
 
De nye regler siger bl.a., at gasflasker skal anbringes i lukkede gaskasser eller flaskerum, som er placeret over vandlinien og forsynet med et 19 mm dræn placeret 75 mm over vandlinien, så udsivet gas uhindret kan ledes over bord.
Også reserveflasker eller tomme flasker skal opbevares i gasrummet.
 
Jeg har forespurgt i Søfartsstyrelsen, hvorledes det forholder sig med eksisterende både med installationer fra før 3.4.2003.
 
Her svarer man således:
 
”Idet der henvises til Deres forespørgsel i vedhæftede e-mail om f-gasanlæg i fritidsfartøjer kan det oplyses, at der er forskellige regelsæt for sådanne anlæg alt efter skibets byggetidspunkt eller tidspunktet for installation.
 
Det generelle princip er, at eksisterende skibe skal opfylde de regler, der var gældende på det pågældende tidspunkt, med mindre andet er bestemt. Som et eksempel kan det anføres, at eksisterende fartøjer jf. regel 1. stk. 2 skal opfylde regel 7 stk. 1 m.m. 
 
Med de ændringer der skete, da det blev lovligt at opbevare 2 x 11 kg. gas, blev det forbudt at stuve andet grej/udstyr sammen med gasflaskerne ud over, hvad der hørte til gasanlægget. 
 
I de skibe der er bygget efter ændringen, hvor det blev lovligt at opbevare 2 x 11 kg. skal afløbet over bord fra gaskassen være minimum 19 mm. også selv om der opbevares en mindre mængde gas.
 
Skibe bygget efter de tidligere regler behøver ikke at have en lysning større end 12,5 mm., men der må maksimalt opbevares 6 kg gas.
Såfremt der ønskes at opbevare op til 2 x 11 kg. Skal de nyeste forskrifter opfyldes.
 
Endelig skal man være opmærksom på, at fartøjets fører er ansvarlig for, at fartøjet opfylder gældende forskrifter og sejladsen foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt. ”
 
-------------
 
(Regel 7. Stk. 1 m.m. handler bl.a. om max to flasker om bord, instruktion om betjening, krav om forefindelse af brandslukker på mindst 2 kg og et brandtæppe)
 
På internettet findes en del beskrivelse af installationen. Det bedste jeg har set er fra Kjøller, hvor også forskriften kan ses.
På nettet tales også om, at hvis der sker brand på grund af fejl i gasanlægget og det konstateres, at anlægget ikke er lovligt, er det et spørgsmål om forsikringen (både ansvar og kasko) dækker?
 
Jeg tror ikke på, at alle bådejere med 12,5 mm dræn går hen og udvider hullet til 19 mm og laver separate gaskasser, hvis man da ikke vil have mere gas med om bord. – I de fleste tilfælde rækker to flasker a 3 kg.
Men det var nok en god ting, at kontrollere at drænet ikke er tilstoppet eller bliver det i løbet af sæsonen med pladder fra anker eller lignende. Måske skal slanger og spændebånd lige kontrolleres o.s.v.
 
Det haster jo ikke med at ”fare til vejrs”.
 
Jørgen
 
S/Y Carin
I stedet for alt det med gaskasse og afløb m.m., ku' man jo også bare hænge flasken op i søgelænderet.
Så sker der ikke noget ved, at det "siver lidt".

Billedet er snuppet af en finsk båd i Finnland lidt ud på aftenen.

Klik på  billedet for lidt detaljer.
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel